Hur det startade

När Lillugglan kom till jorden

Det hela började med Lillugglans BVC. Idén till Lillugglan föddes på en vårdcentral i Göteborg 2010. Verksamhetschefen Marlene Fredin och barnläkaren Pontus Johansson hade båda på var sitt håll upplevt att barnens hälso- och sjukvård inte riktigt hängde med i dagens samhällsstruktur och saknade stöd till den nya tidens föräldrar och barn. Enligt vårdvalet i Västra Götaland vid den tiden lade man över mycket av sjukvården för de allra minsta barnen (0-2 åringar) på vårdcentralerna istället för på barnmedicin, ett glapp skapades som behövde fyllas. ”Övertygade om att kunna skapa en verksamhet där vi fanns tillhands och skapade trygga föräldrar och välmående barn, satte vi oss ner och började skissa på basen till Lillugglan. Redan från början visste vi, att ett av huvudmålen skulle vara att se varje samtal med föräldrarna som ett utbildningstillfälle och därigenom skapa trygghet i föräldrarollen”, berättar grundarna Marlene och Pontus.

Ugglans vårdcentral

Efter att vi arbetat in oss i Lillugglans BVC och skapat en verksamhet som fungerade precis som vi hade tänkt oss med tusentals nöjda barn och föräldrar fick vi allt oftare frågan, om vi inte kunde tänka oss att öppna en hel vårdcentral för alla åldrar, där vi bemötte patienter i samma anda som på Lillugglan med personlighet och hög tillgänglighet. I mars 2017 öppnade så Ugglans Vårdcentral Fredriksdal framgångsrikt. Efter bara 10 månaders drift behövde vi se över våra lokaler för att ta hand om det ökade antalet listade.

 

Bilden: Grundare Marlene Fredin och Pontus Johansson