Vår kultur

- vår kompass i hur vi arbetar

Våra kärnvärden utgör grunden i hur vi arbetar, både som kollegor emellan och gentemot våra patienter, föräldrar och barn. Vi ser dem som en kompass som hjälper oss agera i linje med vad vi står för. När du besöker oss ska du se och känna att vi strävar efter…

Läs Lillugglans varumärkesbok
Läs Lillugglans varumärkesbok

Vi visar omtanke och gillar olikheter

Omtanke

Respekt för vandras olikheter utvecklar oss

Vi har prestigelöshet och teamwork mellan yrkesroller

Vi lyssnar på varandras yrkeskunskap och på vad patienten säger

Vi respekterar patienternas olika behov även om de först tycks knepiga

Vi har öppna dörrar och jobbar tillsammans

Öppenhet

Vi ger och tar feedback – raka rör helt enkelt

Vi tar oss tid att lyssna och berätta

Vi är öppna och tydliga med varandra med vad vi önskar framåt

Kvalitet i det vi gör och säger är ryggraden

Ryggrad

Vi utgår från vetenskapliga metoder

Med integritet och ödmjukhet delar vi med oss av vår erfarenhet

Tydlig och trygg struktur ger oss ryggrad

Vi visar mod att prova nya saker, att förbättra förutsättningarna är vår drivkraft

Passion

Vi har engagemang och ”jävlaranamma”

Humor och glimt i ögat ger oss energi, även i svåra situationer

Vi strävar efter delaktighet och har frihet under ansvar