Vad vi vill åstadkomma

Redan idag åstadkommer vi mer än traditionell hälso- och sjukvård. Vi vill genom ett genuint personligt bemötande vägleda och skapa trygghet hos nya tidens patienter, föräldrar och barn.

Ur tidningen Föräldrar & Barn 2/2013
Ur tidningen Föräldrar & Barn 2/2013

För att lyckas med detta har vi lärt oss att vi behöver lite extra tid i varje patientmöte. Vi vill kunna ha tid för att ställa de extra frågorna och stanna upp för att lyssna på riktigt.  Vi behöver också fortsätta att rekrytera kvalificerade och nyfikna medarbetare som håller sig ajour med pågående samhällsförändringar samt ny teknik som vi kan använda på ett förnuftigt sätt.

Vår målbild

Genom att aldrig tappa vår lyhördhet, nyfikenhet och innovationsanda ska vi utvecklas till att bli en av Primärvård Sveriges aktörer med högst medicinsk kvalitet och tillhöra de med det mest attraktiva arbetsgivarvarumärket. En attraktiv arbetsplats blir vi genom ett modernt sätt att organisera arbetet med hög grad av medarbetardelaktighet

Lillugglan ska vara det mest uppskattade BVC konceptet i Sverige och vara närvarande i våra storstäder såväl som i de mest etablerade digitala kunskapskanalerna för barnhälsa- och sjukvård.

Ugglan - eftertänksam och klok som kan se ”360 grader” runt patienten

Ugglan symboliserar klokhet och visdom, något som alltid är utgångspunkten för oss i vårt uppdrag. Ugglan är också skarpsynt, precis som vi ständigt försöker vara. Få djur kan med sådan enkelhet som ugglan vrida runt huvudet och se åt alla håll. Och eftersom helheten, att ”se 360° runtom” patienten för att verkligen förstå patientens eller familjens förutsättningar -  är en viktig del i vårt arbetssätt, tycker vi att ugglan är en fin symbol.